Bjørndal Skole

Bjørndal skole finner du sentralt i den sørlige bydel.

Bjørndal Skole – Vi har mange elver og flinke ansatte som kan det de gjør. Alle har nye klasserom, utstyr og ikke minst et godt miljø.

Samarbeidet er mellom det lokale og andre skoler, det stort fokus på fysisk aktivitet der gymsal er i konstant bruk. Det er også flere idrettslag som benytter seg av lokalet samt musikere og dansere.

Plasseringen er midt i Bjørndal med gode områder elver kan oppholde seg på ved aktiviteter. Det er enkelt å komme seg frem til Skolen for plasseringen er lett tilgjengelig for alle.